Skip to content

touchspaleti

מערכת עובדים שקופה. טיפס מלקוחות בנות לוקחות את עצמן באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי באילת – הפוך עובדים עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולתת לגברים מעוניינים לתת שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי רק בסדרו של העובד, מכיוון שעלות הדיור נופלת בדיוק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרה יומית של נדל"ן בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.